Prehliadka speváckych seniorských súborov

Krajská organizácia Bratislava Jednoty dôchodcov na Slovensku organizuje v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a mestskou časťou Bratislava-Petržalka prehliadku speváckych súborov seniorov z celého Bratislavského kraja. Na prehliadke vystúpi 9 súborov, ktoré budú reprezentovať mestá, obce a mestské časti nášho kraja. Nad prehliadkou, ktorá sa uskutoční

23. mája 2017 v Dome kultúry Zrkadlový háj od desiatej hodiny,

prevzali záštitu župan Pavol Frešo a starosta Petržalky Vladimír Bajan.

web od 2day