Parkovací dom Aupark – stavebné úpravy

Parkovací dom Aupark – stavebné úpravy

Popis stavby: Predmetom návrhu sú stavebné úpravy, ktorými sa zlepší technický stav, dispozícia, doplní existujúce prestrešenie na poslednom podlaží, upraví fasáda a výjazd z objektu parkovacieho domu. V súvislosti so stavebnými úpravami, ktoré bude potrebné vykonať na jednotlivých úrovniach parkovacieho domu počas prevádzky je navrhnuté umiestnenie tretej rampy v strede dispozície pre cirkuláciu automobilov. V súvislosti s týmito úpravami bude premiestnená prevádzka autoumyvárky do rohu objektu. Dispozíciu autoumyvárky bude tvoriť samotný prevádzkový priestor určený na umývanie áut, technické a hygienické zázemie

Žiadateľ o územné rozhodnutie AUPARK a.s.
Einsteinova 18, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná
Územné rozhodnutie vydané
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 28.6.2016
Stavebné povolenie vydané 28.7.2016 vydané stavebné povolenie
8059/2016/10 UKSP/Vč-87
Kolaudačné rozhodnutie vydané kolaudačné rozhodnutie dňa 15.5.2017
4394/2017/10 UKSP/Vč 52

web od 2day