Pobočka knižnice na Lietavskej už čoskoro v novom šate

Miestna knižnica Petržalka sa pustila do komplexnej rekonštrukcie svojej pobočky pre dospelých na Lietavskej 16. Z priestorov vynosili knihovníci tony kníh a obratom ich nahradili šikovní majstri, ktorí postupne dávajú vnútorným priestorom novú krajšiu tvár.

Ako prezradila riaditeľka knižnice Katarína Bergerová, s obnovou začali v súlade s rozvojovým plánom Miestnej knižnice Petržalka a v nadväznosti na schválený rozšírený rozpočet kapitoly údržby a opráv pre rok 2017: „Komplexnú revitalizáciu pobočky slúžiacej dospelým čitateľom realizujeme v termíne od polovice apríla do polovice júna. Je to jedna z prvých pobočiek, ktoré boli organizačne začlenené do štruktúry petržalskej knižnice, takže nadišiel čas na jej zrenovovanie.“

Pobočka prechádza kompletnou úpravou vonkajšieho vstupného priestoru, modernizáciou dispozičného riešenia s malou relaxačnou zónou pre čitateľov a používateľov, obnovou technického vybavenia, knihovníckeho mobiliáru a prístupov k informačných zdrojom pre verejnosť. Výsledkom revitalizácie budú kvalitné výpožičné služby a možnosť oddychu pri čítaní periodík, či štúdiu vybratej literatúry v rámci návštevy pobočky, využitie internetu, wifi zóny. Čitatelia a návštevníci budú môcť osobne, mailovo a telefonicky využívať poradenstvo, konzultácie a ponuku e-výpožičiek.
Zrevitalizovaná a zmodernizovaná pobočka Lietavská 16 bude prvou v štruktúre Miestnej knižnice Petržalka, ktorá bude plniť kvalitné komunitné, vzdelávaco-informačné služby pre dospelých od študentov stredných škôl až po seniorov. Pobočka má veľmi dobre zabezpečený knižný fond s množstvom kvalitnej literatúry od beletrie až po populárno-náučnú oblasť.

Prví čitatelia ju môžu navštíviť od 19. júna 2017 v obvyklých výpožičných hodinách.

web od 2day