Vyšehradská dostáva novú podobu

Rekonštrukcia Materskej školy na Vyšehradskej, ktorá odštartovala 8. februára pokračuje podľa pánu. Tento objekt, ktorý bol majetkom mesta, roky chátral, kým v roku 2015 mestská časť Bratislava – Petržalka neuspela so svojou žiadosťou o vládnu dotáciu na jeho rekonštrukciu. Samotná rekonštrukcia je spolufinancovaná v sume 400-tisíc eur z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci dotačného programu zameraného na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách na rok 2015. Z tejto sumy je asi 40-tisíc určených na vybavenie interiéru škôlky.
Momentálne sú ukončené všetky búracie práce, pôvodná stavba je teda vyčistená do skeletu, odstránené sú všetky múry, okná a strešný plášť. Všetky rozvody kúrenia, vody, kanalizácie vrátane ležatých rozvodov a zvyšky elektroinštalácie.

Stavba je rozdelená na tri bloky „A, B, C“, už počas búracích prác sa začali budovať nové konštrukcie na bloku „C“. V týchto dňoch je na bloku „C“ dokončené obvodové murivo, nové priečky, dokončuje sa spádovanie strešného plášťa, rozvody vody, kanalizácie a elektroinštalácie, podlahy pre nášľapnú vrstvu. Blok „C“ je už pripravený na osadenie výplní otvorov, zatepľovanie a vonkajšie omietky.

V bloku „B“ je dokončený teplovod a v celej stavbe nové rozvody ležatej kanalizácie. Kompletne zrekonštruovaná je aj vodovodná prípojka. Predpokladané náklady na rekonštrukciu tejto materskej školy sú podľa projektovej dokumentácie okolo 2 milióny eur, na dofinancovanie rekonštrukcie si mestská časť zobrala úver. Okrem 150 miest v MŠ Vyšehradská tento rok pribudnú ešte 4 triedy pre 90 škôlkárov v zrekonštruovaných priestoroch v areáli ZŠ Turnianska. Na túto rekonštrukciu Petržalka požiadala aj o dotáciu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Mestská časť prerába ďalší školnícky byt na triedu MŠ a bude hľadať aj ďalšie možnosti na vybudovanie ďalších miest.

Problémom ale nie sú len miesta v materských školách, ale aj kvalifikovaní pedagógovia. Ich nedostatok okrem materských pociťujú aj základné školy. Učitelia postupne odchádzajú do dôchodku. Vlani ich bolo 23, tento rok dovŕši dôchodkový vek 13 pedagogických zamestnancov. V petržalských materských školách učí 28 mimobratislavských učiteliek. Z nich 10 denne do Petržalky dochádza, 18 býva v podnájmoch. V základných školách je takýchto učiteľov 63, z nich denne dochádza 25 a v podnájme býva 38 učiteľov. Mnohí by do Bratislavy prišli aj z iných krajov, ale bývanie si tu nemôžu dovoliť.

Každý problém má ale svoje riešenie, aspoň čiastkové. Jedno také vzišlo z dobrej spolupráce petržalskej samosprávy a Bratislavského samosprávneho kraja. Petržalský starosta Vladimír Bajan hľadal, ako zabezpečiť pre mimobratislavských učiteľov lacnejšie ubytovanie. Jednou z možností bolo využiť miesta v stredoškolských internátoch. Oslovil preto predsedu BSK, či by takáto možnosť bola reálna. BSK vyšiel Petržalke v ústrety a po spoločných rokovaniach predsedu BSK Pavla Freša a starostu Petržalky Vladimíra Bajana sa skonkretizoval aj internát. BSK prisľúbil 15 miest na Vranovskej ulici.

„Som veľmi rád, že k takejto dohode došlo,“ hovorí petržalský starosta Vladimír Bajan. „Je to naozaj príklad toho, ako si samosprávy dokážu pomáhať, vedia nájsť spoločnú reč, ak to naozaj chcú. Ponúknuté miesta určite využijeme, rozhodne totiž chceme našim učiteľom a učiteľkám, ale aj opatrovateľkám pomôcť. Pri vytváraní nových miest v škôlkach musíme rátať aj s tým, že bude treba viac pedagógov, aj s tým, že prevádzka novej škôlky ročne stojí 400-tisíc eur, ktoré musíme v rozpočte nájsť,“ dodal Vladimír Bajan.

web od 2day