Mliečna cesta cez MŠ Haanova

Mlieko je tekutina, ktorú dieťa potrebuje pre správny vývin. Je neoddeliteľnou súčasťou potravinovej zložky človeka, už niekoľko tisícročí, pretože je to plnohodnotná ľudská výživa. Možno práve tento fakt inšpiroval Medzinárodnú mliekarskú federáciu (IDF) k tomu, aby vyhlásili 16. máj za “Medzinárodný deň mlieka“. Cieľom bolo, aby ľudstvo pohliadlo na biologicky významný obsah a nutričné hodnoty, ktoré mlieko obsahuje. Sú mnohé polemiky či by mlieko malo byť súčasťou potravinovej zložky človeka, alebo nie.

My z MŠ Haanova 9 si myslíme, že mlieko a mliečne výrobky by mali byť každodennou súčasťou života človeka. A aká je jeho cesta? Formou besedy sa deti dozvedeli ako „putuje“ mlieko až do obchodov a kvízom „mliečna cesta“ si overili svoje vedomosti. Keďže sme materská škola so zameraním na environmentálnu výchovu, vytvorili sme projekt využitia odpadového materiálu. Odpadový materiál z mliečnych výrobkov sa premenil v spolupráci s rodičmi a pedagógmi MŠ na mliečny vlak, Bratislavský hrad, roboty, studňu, psa, mlyn, vtáčie búdky a mnohé iné kreatívne modely, ktorými sa deti prezentovali na výstavkách. Odmenou pre všetky deti boli darčeky od Mliekarní Kežmarok, s ktorými naša školská jedáleň spolupracuje.

Mária Bolečková
riaditeľka MŠ Haanova

web od 2day