Petržalská kvapka krvi

Mestská časť organizuje dobrovoľné darovanie krvi dva razy do roka a práve v tomto období pripravuje podujatie v rámci festivalu Dni Petržalky 2017. Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok, ktorý môže urobiť takmer každý z nás. Vaše rozhodnutie darovať krv môže rozhodnúť aj o osude iného človeka a zachrániť mu život. Veríme, že prídete medzi nás dňa 15. júna 2017 v čase od 8.00 h do 12.00 h do Denného centra na Osuského ul. č. 1-3.

web od 2day