Dobrovoľníci v materskej škole na Bradáčovej

V utorok 30. mája sa aktívne seniorky z denných centier Haanova a Medveďovej po dohode s riaditeľkou materskej školy rozhodli prispieť k úprave a skrášleniu okolia. Podelili sa so svojimi „ kvetinovými a kríčkovými prebytkami“ zo záhrady a zopár letničiek aj prikúpili. Toto pracovno-priateľské stretnutie sa uskutočnilo ako pokračovanie petržalského projektu Reťaz skúseností – most generácií, ktorý sa realizoval počas roku 2012 a položil základy novým priateľstvám a pevným vzťahom medzi generáciami. „Naše „zlaté“ seniorky sú veľmi šikovné a celý sa to posunulo do priateľského vzťahu. Vidíme na senioroch, že sa tešia z našich detí vždy, keď prídu. Veríme, že nám to zostane aj v budúcich rokoch a cítime, že to celé malo význam“, povedala riaditeľka Kvetka Kmotorková.

Ako odmenu po dobre odvedenej práci si pre nás detičky pripravili odmenu v podobe malého kultúrneho programu. Potom sme si spoločne vychutnali kávičku a malé občerstvenie. Pani riaditeľka pozvala naše seniorky na ďalšie aktivity, ktoré škola organizuje – najbližšie to bude besiedka, ktorá sa uskutoční 6. júna pri príležitosti MDD a ukončenia školského roka a ďalšiu akciu pripravujú na 13. júna, kedy sa uskutočnia spoločné aktivity detí z MŠ Bradáčova s políciou, záchranármi a seniormi z denných centier, ktoré končia odovzdávaním tzv. „Detského a seniorského vodičáku“.

web od 2day