Športové hry seniorov

Na druhom ročníku Športových hier petržalských seniorov štartovalo 66 športovcov v piatich súťažných disciplínach. Víťazi si odniesli 32 medailí: 10 zlatých, 10 strieborných a až 12 bronzových. „V dvoch disciplínach sme totiž vyhlasovali dve tretie miesta u žien – v streľbe a v hode valčekom na diaľku“, uviedol so širokým úsmevom starosta Vladimír Bajan, ktorý oficiálne hry otvoril. V zápolení sa stretli športovci z Miestnej organizácie JDS, zo Združenia kresťanských seniorov, z Domu tretieho veku a športovci zo Zväzu invalidov Bratislava-Petržalka. Športové dopoludnie sa aj vďaka počasiu vydarilo a splnilo svoj účel. Všetci účastníci sa už teraz tešia na ďalší ročník a padali aj také predsavzatia, že zintenzívnia tréningy. Najlepší športovci budú pokračovať do súťaže na krajské športové hry, ktoré sa konajú už 3. júla 2017 v Malackách v Spojenej škole Františka Assisi.

web od 2day