Automobilová JUNIOR Akadémia

Pozývame všetkých žiakov 7. ročníka na týždenný tábor organizovaný Automobilovou JUNIOR akadémiou v termíne od 21.08.2017 do 25.08.2017. Ide o tábor organizovaný v rámci duálneho vzdelávania v spolupráci so Strojníckou fakultou STU a Volkswagenom Slovakia. Do programu zaradená návšteva dopravného múzea, prehliadka závodu Volkswagen Slovakia prednáška a predstavenie povolaní, súťaže hry, návšteva Bory Mall – Mesto povolaní, slávnostné ukončenie formou promócie. Akadémia sa realizuje už niekoľko rokov a je o ňu veľký záujem, v minulom roku ju absolvovalo 100 žiakov, tohtoročná kapacita pre veľký záujem sa zvýšila na 120 miest.

Automobilová JUNIOR akadémia vznikla ako spoločný projekt Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) a partnerov – spoločnosťami Volkswagen Slovakia, PSA Groupe Slovakia, Kia Motors Slovakia a slovenskými univerzitami. Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta STU v Bratislave a Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave sú vzdelávacími inštitúciami, ktoré sa podujali poskytnúť žiakom základných škôl zaujímavé poznatky z oblasti automobilového priemyslu prostredníctvom prednášok na ich akademickej pôde. Spolu s automobilkami a ZAP SR sa deťom rozhodli sprostredkovať informácie a poznatky z automobilového prostredia a hravou formou, praktickými cvičeniami im priblížiť svet techniky. Program aktivít je postavený na prepojení teoretických informácií a praktických prezentácií priamo vo výrobných závodoch.

Hlavným cieľom projektu je otvoriť mladým ľuďom cestu k štúdiu technických odborov, spájať tých, čo vzdelávajú s tými, ktorí vyrábajú a vyčleniť jasné miesto pre budúceho odborníka v tomto procese. Podľa organizátorov je dnes potrebné meniť prístup verejnosti k technike a štúdiu technických predmetov a prezentovať moderný priemysel, ktorý pracuje na báze špičkových technológií. Veríme, že vzdelávanie v technických predmetoch na všetkých stupňoch štúdiá naberie nové rozmery a slovenský priemysel bude môcť zamestnávať šikovných a kvalifikovaných absolventov s technickým vzdelaním.

Viac informácií na stránke AJA

web od 2day