Dodávka tovaru – mikroténové vrecká na psie exkrementy

Názov 2 Zet s.r.o.
IČO 36676705
Adresa Rastislavova 326, 951 41 Lužianky
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania 8025/2017/03-KP
Predmet dodávka tovaru – mikroténové vrecká na psie exkrementy
Celková suma 18 000,00 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na dodanie tovaru
Predloženia ponuky 21.06.2017
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day