Namiesto slov činy IV.

Dobrovoľníci zo spoločnosti dm drogerie markt, s.r.o. venovali svoj čas najstaršiemu verejnému parku v strednej Európe – Sadu Janka Kráľa – ktorý bol založený v rokoch 1774-76. Spoločne natreli až 48 lavičiek, čo znamená, že všetky lavičky v sade sa môžu pýšiť novým náterom. Veríme, že návštevníci parku si pri príjemnom posedení spomenú na prácu všetkých dobrovoľníkov, ktorí sa pričinili o skultúrnenie tohto jedinečného miesta. Ďakujeme.

web od 2day