„UNIPHARMA HALA 7“ Kopčianska 92, Bratislava

Popis stavby: Objekt je navrhnutý ako samostatný prevádzkový celok, jedná sa o skladovo administratívnu halu pre skladovanie liečiv a liekov, určenej na prenájom. Objekt bude 1-2 podlažný, nepodpivničený. Návrh umiestňuje v území manipulačný priestor pre nákladné vozidlá, parkovanie zamestnancov.

Žiadateľ o územné rozhodnutie FREE ZONE SIPOX, a.s.
Kopčianska 92
Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 4.8.2015
Územné rozhodnutie vydané 3.11.2015 vydané územné rozhodnutie 8520/2015/10-UKSP/3 Chb 25
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 30.12.2015
požiadali o SP

8.11.2016 žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Stavebné povolenie vydané 10.3.2016 vydané stavebné povolenie 2745/2016/10-UKSP/2 Chb 20

13.1.2017 vydané ZSPD
2225/2017/10 UKSP/2 Chb 1

Kolaudačné rozhodnutie 12.7.2017 kolaudačné rozhodnutie
4601/2017/10UKSP/3 Chb 63

web od 2day