Oprava parkoviska na Tupolevovej ulici 1 – 3

Názov JOBOSTAV s.r.o.
IČO 36 243 698
Adresa Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania
Predmet Oprava parkoviska na Tupolevovej ulici 1 – 3
Celková suma 80 011,64 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na dodanie tovaru
Predloženia ponuky 19.06.2017
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day