Nákup tlačiarní a osobných počítačov s operačným systémom alebo ekvivalent

Názov Gratex International, a.s.
IČO 35743468
Adresa Galvaniho ul. 17/C , 82104 Bratislava, Slovenská
Druh zákazky podlimitná zákazka s využitím elektronického trhoviska
Číslo obstarávania
Predmet Nákup tlačiarní a osobných počítačov s operačným systémom alebo ekvivalent
Celková suma 81 360 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka EKS
Predloženia ponuky 16.06.2017
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day