Najcennejšia je spätná väzba od Petržalčanov

„Prajem krásny deň a opäť ďakujem za krásny zážitok z 12.7.2017 v DK-ZH. Bola som pozvaná na oslavy s gratuláciou k narodeninám. Bolo to veľmi príjemné stretnutie oslávencov, karafiáty mi ešte stále skrášľujú obývačku a káva z hlinenej šálky od MsU je veľmi chutná. Všetko toto ma posadilo k počítaču a píšem Vám. Ak by ste k takejto príležitosti potrebovali prednes poézie, rada vypomôžem. Prajem Vám a celému kolektívu Sociálneho oddelenia krásne leto. Júlia Fidesová“ Takéto milé ocenenie práce miestneho úradu prišlo po tohtoročnom stretnutí petržalských seniorov, ktorí oslávili okrúhle narodeniny. Stretnutie jubilantov organizuje mestská časť Bratislava-Petržalka dvakrát ročne a aj takýmto spôsobom si chce uctiť aktívny prístup k životu a poďakovať, že sú stále inšpiráciou pre mladšie generácie. Na slávnostnom posedení, okrem chutnej skorej večere, potešila seniorov aj príjemná hudba v country štýle v podaní skupiny Rýchle šípy. Ešte raz všetkým srdečne blahoželáme a prajem najmä pevné zdravie a životný optimizmus.

A teší nás, že prichádzajú aj ďalšie:

„Vážený pán starosta Bajan,
úprimne ďakujem za list zaslaný mi v súvislosti s mojím životným jubileom. Plne sa stotožňujem s jeho obsahom, nakoľko som aktívnou účastníčkou podujatí, ktoré naša mestská časť pre seniorov pripravuje. Neraz im vysvetľujem a pripomínam, čo všetko sa v Petržalke robí pre seniorov v sociálnej oblasti a celkovo pre skvalitňovanie života starších ľudí. Aj v liste spomínané stretnutie jubilantov svojím priebehom a obsahom je hodné uznania a poďakovania tým, ktorí ho pripravili. Nádejam sa, že budú možnosti na osobné stretnutia. Mojím želaním je, spoločne nachádzať ďalšie možnosti, ako by petržalskí seniori mohli byť pre Petržalku za uvedenú starostlivosť osožní.“

S úctou a želaním dobrého zdravia
Eva Weissová

„Vážený pán starosta Bajan, tým ,že ste neprišli medzi nás jubilujúcich seniorov,ktorých ste každého osobne listom pozvali, som si vysvetlil tak, že určite Vás musela zaskočiť vážna situácia. Váš list moju domnienku potvrdil.Celý program bol veľmi pekne pripravený k spokojnosti všetkých, patrí Vám naša vďaka. Želám Vám a všetkým, ktorí sa podieľate na skrášľovaní a spríjemňovaní nášho života, všetko len to najlepšie do ďalších dní a rokov.“

Srdečná vďaka,
Gejza Sklenka, Znievska11

web od 2day