Elektronizácia služieb MČ Bratislava – Petržalka

Názov Trimel s.r.o.
IČO 31319068
Adresa Jána Smreka 22, Bratislava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania 7516/2017/03-KP
Predmet Elektronizácia služieb MČ Bratislava – Petržalka
Celková suma 40 200,00 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na poskytnutie služby
Predloženia ponuky 19.06.2017
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day