Rekonštrukcia hygienických zariadení v MŠ Turnianska 6, Bratislava

Názov BERTMAN s.r.o.
IČO 46255371
Adresa Južná 1633/36, 949 01 Nitra
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania
Predmet Rekonštrukcia hygienických zariadení v MŠ Turnianska 6 , Bratislava
Celková suma 54 469,81 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 7.7.2017
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day