SO 21, Distribučné rozvody NN, SO 26 Distribučné rozvody VN, PS 01 Trafostanica TS. C3.1, PS 02 Trafostanica TS. C3.2, ktoré sú súčasťou stavby Južné mesto – Zóna C3, viacpodlažná výstavba v Bratislave

web od 2day