Zberný dvor bude mať dlhšiu obednú prestávku

Z dôvodu vysokých teplôt bude tento týždeň predĺžená obedná prestávka v Zbernom dvore. Za porozumenie ďakujeme.

web od 2day