Rekonštrukcia hygienických zariadení MŠ Holíčska

Názov ROGERG Plus s.r.o.
IČO 36 628 191
Adresa Rastislavova 4 Nitra 951 41
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania 7970/2017/03-KP
Predmet Rekonštrukcia hygienických zariadení MŠ Holíčska
Celková suma 17 588,77 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 06.07.2017
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day