Pozor na požiare!

Vážení obyvatelia,
stále, až do odvolania, platí zákaz fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,vypaľovať porasty, zakladať oheň na otvorených miestach a odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety.

web od 2day