Petržalka získala automobil na rozvoz stravy

Petržalka bude od dnešného dňa voziť obedy pre odkázaných Petržalčanov v novom aute. Dotáciu na automobil s izotermickou vložkou vo výške až 11 tisíc eur poskytlo petržalskej samospráve Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Osobné auto vypomôže nielen s rozvozom obedov, ale ho využijú opatrovateľky pri zabezpečovaní nákupov pre klientov. „Získaním takéhoto vozidla bude môcť Petržalka poskytovať sociálne služby kvalitnejšie a efektívnejšie. Pri vyššom počte stravníkov jedlo počas rozvozu vychladlo a seniori si ho museli dodatočne ohrievať, čo bolo pre mnohých – s ohľadom na ich zdravotný stav – veľmi náročné“, povedal starosta Vladimír Bajan.

Opatrovateľská služba, ktorú samospráva poskytuje Petržalčanom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby prostredníctvom Strediska sociálnych služieb, zabezpečuje okrem pomoci v domácom prostredí aj rozvoz a donášku obedov. „V minulom roku sme poskytovali opatrovateľskú službu v domácnosti 209 klientom a z toho 127 klientom sme vozili obedy. Tento rok zabezpečujeme rozvoz obedov pre 116 Petržalčanov. Denne – podľa aktuálnej potreby – rozvezieme približne 85 obedov do domácností klientov“, upresnila počet osôb poberajúcich tento typ služby riaditeľka Strediska Sociálnych služieb Soňa Chanečková, ktorá si automobil osobne vyzdvihla.

Projekt bol zrealizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

web od 2day