Dodanie modulov do informačného systému pre potreby zefektívnenia pracovných procesov a evidenciu jednotlivých agend

Názov GEODETICA, s.r.o.
IČO 36 572 161
Adresa Floriánska 19, 040 01 Košice
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania
Predmet Dodanie modulov do informačného systému pre potreby zefektívnenia pracovných procesov a evidenciu jednotlivých agend
Celková suma 48 920 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Predloženia ponuky 21.07.2017
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day