Oprava parkoviska na Tupolevovej ulici č. 5 – 7

Názov Pittel+Brausewetter s.r.o.
IČO 35 943 653
Adresa Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania 8680/2017/03-KP
Predmet Oprava parkoviska na Tupolevovej ulici č. 5 – 7
Celková suma 55 112,03 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 11.08.2017
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day