Svoj prvý deň v škole zažilo až 700 prváčikov

Petržalka je najväčšia nielen rozlohou, ale aj počtom školopovinných detí. V školskom roku 2017/2018 ich do 11 petržalských základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti nastúpilo 4695, z toho 2333 dievčat. I keď presné počty prváčikov budú známe až po 15. septembri, v prvý školský deň obsadili prváčikovia až 700 stoličiek v 37 triedach. Len na základnej škole Turnianska museli otvoriť štyri prvé triedy. „Triedy sme s pomocou učiteliek vyzdobili, aby sa v nich naši najmenší žiaci cítili príjemne. Pani učiteľky každého srdečne privítali, pozreli si spoločne pripravený krátky program a v triedach im odovzdali knihu – darček od zriaďovateľa. Potom už nasledovalo vzájomné zoznamovanie sa,“ opísala náročný prvý deň riaditeľka školy Zlata Halahijová. Škola, ktorá sa môže pýšiť nielen titulom Škola roka 2014, ale aj parádnou BIO-GEO odbornou učebňou, tanečnou sálou, rodinnou pobočkou miestnej knižnice, kuchynkou na zdravé varenie, záhradou, ktorá učí či ovocným sadom, privítala tento rok až 85 prváčikov. „Pre deti je to naozaj veľký a nezabudnuteľný deň, preto chceme, aby bol na každej z našich škôl nielen slávnostný, ale aby žiaci hneď od prvého dňa pociťovali podporu učiteľov a cítili sa v školskom prostredí ako doma,“ dodala vedúca oddelenia školstva a športu Veronika Redechová.

web od 2day