Veľkokapacitné kuchynské zariadenia pre školskú jedáleň alebo ekvivalent

Názov Gastro Global s.r.o.
IČO 36 389 251
Adresa Kollárova 73, 03601 Martin, Slovenská republika
Druh zákazky EKS
Číslo obstarávania 8680/2017/03-KP
Predmet Veľkokapacitné kuchynské zariadenia pre školskú jedáleň alebo ekvivalent
Celková suma 25 397 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk EKS
Poznámka EKS
Predloženia ponuky 19. 07. 2017
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day