Opäť si upraceme Petržalku

O tom, že Petržalčanom nie je poriadok v ich okolí ľahostajný a že sami neváhajú priložiť ruku k dielu, svedčia čísla, ktoré hovoria, že sa do Týždňa čistoty zapája stále viac a viac obyvateľov. Mestská časť vyhlasuje túto akciu už po piaty krát. Týždeň čistoty sa túto jeseň bude konať od 25. septembra (pondelok) do 1. októbra (nedeľa). V termíne od 18. septembra do 22. septembra si obyvatelia na telefónnych číslach 02/68 288 851, 68 288 852, 68 288 796 alebo e-mailom lenka.spodova@petrzalka.sk, lubica.borsova@petrzalka.sk, tatiana.stanova@petrzalka.sk môžu dohodnúť stretnutie na oddelení životného prostredia.

Od zamestnancov dostanú zdarma rukavice a vrecia na odpad a zároveň si dohodnú, kedy sa brigáda uskutoční a kde nechajú vrecia s odpadom. Mestská časť následne zabezpečí ich odvoz a likvidáciu. Okrem toho bude samospráva pristavovať 90 veľkokapacitných kontajnerov v rámci tradičného jesenného upratovania opäť bezplatne.

web od 2day