Južné Mesto – Zóna C3, Viacpodlažná bytová výstavba, Bratislava-Petržalka

Južné Mesto – Zóna C3, Viacpodlažná bytová výstavba, Bratislava-Petržalka

Popis stavby: Zóna C3 je pokračovaním výstavby urbanistického súboru „Južné mesto – Petržalka juh“. Predmetom návrhu je päť bytových domov a jeden objekt obchodno-prevádzkých priestorov. Objekty sú komponované tak, aby vytvorili polootvorený obytný blok s lineárnym parkom na južnej strane. Objekty SO 01 a SO 02 majú zapustené garáže na úrovni 1.pp. Na 1.np v priamej náväznosti k peším trasám sú navrhnuté obchodné prevádzky a služby. 2.np až 6.np tvoria byty. V objektoch SO 03 až SO 05 sú garáže zapustené v úrovni 1.pp, na druhom až šiestom podl. sú navrhnuté byty. Objekt SO 06 na 1.np a 2.np sú navrhnuté obchodno-prevádzkové priestory.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Delta Construction Plus, s.r.o.
Poštová 3
811 06 Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 19.7.2016
Územné rozhodnutie vydané 9234/2016//10-UKSP/Vč-23
10.11.2016
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 16.1.2017
žiadosť o SP
Stavebné povolenie vydané 12.9.2017 stavebné povolenie
3036/2017/10UKSP/Vč-68

web od 2day