Harmonogram pristavenia kontajnerov

Petržalčania sa budú môcť opäť zbaviť nepotrebných starých vecí. Počas 6 týždňov rozmiestni samospráva v rámci jesenného upratovania Petržalky veľkokapacitné kontajnery na 90 miestach vždy v stredu a odvážať ich bude zmluvná spoločnosť vždy v piatok. Opäť žiadame obyvateľov, aby veľkorozmerný odpad pred uložením do kontajnera upravili na čo najmenšiu možnú veľkosť a šetrili tak miestom. Taktiež aby do kontajnerov nehádzali stavebný odpad, elektrospotrebiče alebo nebezpečný odpad. Rovnako dôležité je aj to, aby neukladali veľkorozmerný odpad vedľa kontajnera. Zároveň prosíme motoristov, aby nevhodným parkovaním svojich áut nebránili bežnej manipulácii s veľkorozmerným kontajnerom.

Okrem tejto možnosti majú obyvatelia stále možnosť likvidovať iný ako komunálny odpad počas celého roka v Zbernom dvore na Čapajevovej do hmotnosti 200 kg, a to len na základe preukázania sa trvalým bydliskom v Petržalke.

web od 2day