Sociálne služby posúvame opäť vyššie

O tom, aké kvalitné služby poskytuje pre svojich obyvateľov Petržalka, by sme mohli popísať veľa strán. Napokon, namiesto slov tu hovoria predovšetkým činy.

Lenže – Petržalka rozhodne nespí na vavrínoch a už dnes plánuje, čo všetko by sa v oblasti sociálnych služieb dalo robiť ďalej. Preto pracovná skupina zložená z pracovníkov oddelenia sociálnych vecí, z radu poslancov MZ MČ Bratislava-Petržalka, zo zástupcov poskytovateľov sociálnych služieb, zo zástupcov ZŤP občanov a z radov občanov vypracovala plán na ďalšie obdobie.

„Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 – 2022 vychádzal aj z výsledkov dotazníkového prieskumu, ktorý sme robili nielen medzi širokou verejnosťou, ale aj odborníkmi,“ vysvetľuje petržalský starosta Vladimír Bajan. A aké sú jeho najdôležitejšie body? Vybudovanie nového zariadenia sociálnych služieb alebo rekonštrukcia súčasného zariadenia na Vavilovovej ulici, rozširovanie sociálnych služieb formou denného stacionára a vzdelávanie pracovníkov v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Na podnet petržalských seniorov sa do plánu dostalo aj vzdelávanie špeciálne zamerané na túto vekovú skupinu obyvateľov.

Komunitný plán bol predstavený aj širokej verejnosti v CC Centre na Jiráskovej ulici, na túto diskusiu prišli okrem občanov aj poslanci, zástupca o.z. Vagus, zástupcovia z Centra Memory n.o, zástupcovia ZŤP občanov a členovia Jednoty dôchodcov. O konečnej podobe komunitného plánu budú ale rozhodovať poslanci.

web od 2day