Milujem svoje mesto 2017

Milujem svoje mesto je festival priateľstva a dobrovoľníckej pomoci. Ide o jednu z najväčších dobrovoľníckych akcií na území Bratislavy organizovanej platformou Kresťania v meste v spolupráci s viacerými mestskými časťami. Počas festivalu prebiehajú na viacerých miestach dobrovoľnícke brigády a zároveň je pripravený sprievodný kultúrno-športový program.

K festivalu sa pridala petržalská samospráva aj tento rok a prvý októbrový týždeň by sa vďaka aktivitám dobrovoľníkov mali zrealizovať predovšetkým aktivity zamerané na čistotu a poriadok, ale aj zlepšenie prostredia pre klientov v zariadeniach opatrovateľskej služby.

Čistenie lesíka v okolí Veľkého Draždiaka a čistenie lokality pri zamýšľanom depe metra vybrali pracovníci oddelenia životného prostredia, aby mohli nadviazať na množstvo dobrovoľníckych aktivít realizovaných v prvej polovici roka. Ide o aktivity, ktoré budú prínosné pre obyvateľov, nakoľko pokrývajú často navštevované lokality – Veľký Draždiak, alebo práve naopak, okrajové lokality – depo metra. Jazero Veľký Draždiak je v letných mesiacoch intenzívne navštevované a vyhľadávané aj na jar a jeseň na prechádzky či rekreačný šport. S tým súvisí aj množstvo vzniknutého odpadu, ktorý nie vždy skončí v nádobách na to určených. Aj keď počas exponovaného obdobia vyprázdňujeme nádoby denne, stále sa nájdu nezodpovední obyvatelia, ktorí odpad pohodia voľne na brehu alebo v priľahlom lesíku. Druhá lokalita sa nachádza pri Jantárovej-Panónskej ceste v časti „bývalého“ metra. Toto územie sa nachádza na otvorenej ploche, kde sa vetrom zhromažďuje množstvo odpadu a ďalší odpad sem často zavlečú ľudia bez domova.

Ďalšie aktivity pripravila samospráva v spolupráci so Strediskom sociálnych služieb Petržalka, ktoré poskytuje sociálne služby pre obyvateľov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu buď v Zariadení opatrovateľskej služby alebo opatrovateľskou službou priamo v domácnosti občana. Ďalšou činnosťou Strediska je poskytovanie sociálnych služieb v Domove pre rodičov a deti určená pre matky s deťmi, ktoré sú bez prístrešia alebo sa stali obeťou správania iných osôb. Dobrovoľnícka činnosť sa zameria na údržbu záhradného domčeka v parčíku na Mlynarovičovej ulici (obnova náteru a impregnácie) a údržbu priľahlej záhrady s rozlohou 1830 štvorcových metrov, ktorá zahŕňa kosenie záhrady, čistenie a hrabanie.

Viac informácií o festivale získate na stránke MILUJEM SVOJE MESTO

web od 2day