Mladí narkomani v Studienke nebudú

Obyvatelia z okolia Röntgenovej ulice sa obrátili aj na našu mestskú časť s obavou, že v Detskom domove Studienka má byť reedukačné centrum pre mladých narkomanov. Preložené do zrozumiteľnejšej reči – mali by tu byť umiestnení mladiství drogovo závislí. A to sa obyvateľom zdá nebezpečné a nevhodné. Operujú tým, že v blízkosti domova sú základné aj materské školy a mať v ich blízkosti drogovo závislých by asi nebolo to najsprávnejšie riešenie. Dokonca uvažovali aj nad petíciou, ktorá by ich odmietavé stanovisko mala podporiť.

Obrátili sme sa teda na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré je zriaďovateľom detských domovov a dozvedeli sme sa, že žiadny problém, ktorý opisovali obyvatelia, nehrozí. Detský domov sa síce momentálne rekonštruuje (robia sa nové kúpeľne a terasy), čo mohlo vyvolať spomínané obavy, ale účel zariadenia sa meniť nebude. Nebude sa meniť ani užívateľ, zostane ním Ústredie práce. Znamená to, že tu detský domov zostane. Budú tu naďalej umiestňované deti do 18 rokov, tak ako doteraz. Neprijímajú sa deti drogovo závislé. V detskom domove bude len 20 detí, medzi nimi aj deti zdravotne ťažko postihnuté. Obyvatelia sa teda žiadnych pohodených injekčných striekačiek so zvyškami drog báť nemusia.

web od 2day