Ďalšia diva v Kresle pre hosťa

V pomerne krátkom čase sme v tradičnom Kresle pre hosťa privítali dve herecké legendy. Marínu Kráľovičovú vystriedala v DK Zrkadlový háj ďalšia diva – Eva Kristínová. Tentoraz to bolo akési pokračovanie dialógu s touto herečkou. Ten sa začal pred časom pri príležitosti otvorenia zrekonštruovanej pobočky knižnice na Lietavskej. Keďže toto stretnutie sa konalo ako súčasť Seniorfestu, v hľadisku boli najmä skôr narodení Petržalčania, ktorí si pani Kristínovú pamätajú z divadla aj z televíznej obrazovky. A čo ich najviac zaujímalo? Obľúbené postavy, ktoré stvárnila, prečo vlastne odišla z Národného divadla, ako sa jej teraz žije. S radosťou priznala, že stále je záujem o jej recitačné schopnosti, často chodí na besedy, takže vôbec nemá kedy myslieť na choroby. A priznala sa tiež, že sa jej veľmi dobre býva v dome pre seniorov, kde má komfort, aký potrebuje. Kreslo pre hosťa už tiež tradične moderovala Ľudmila Farkašovská, o dobrú atmosféru sa postarali svojím vystúpením aj deti z MŠ Bradáčova a súbor Petržalčanka.

web od 2day