Celoslovenská literárna súťaž má víťazov

Ešte v januári vyhlásila Miestna knižnica Petržalka 28. ročník literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka. Literárna súťaž povzbudzuje k písaniu a podporuje talentovaných autorov. Do súťaže sa tento rok prihlásilo 95 autorov s viac ako 200 prácami. Súťažné práce boli rozdelené do 4 vekových kategórií v žánroch poézia a próza. V prvej kategórií (žiaci prvého stupňa základných škôl) bolo prihlásených 13 autorov, v druhej kategórií (žiaci druhého stupňa základných škôl) 33 autorov, v tretej kategórii (žiaci stredných škôl) 37 autorov a vo štvrtej kategórií (dospelí nad 20 rokov) 11 autorov. Porota z nich vybrala a ocenila 26 autorov, 1 autor získal Cenu riaditeľky knižnice.

Dôležitej porotcovskej úlohy sa zhostili porotcovia, ktorí majú k literatúre naozaj blízko – spisovateľka literatúry pre deti a dospievajúcich Marta Hlušíková, popularizátor literatúry, tvorca a moderátor literárnych rozhlasových a televíznych relácií Dado Nagy a básnik Erik Ondrejička. Porotcovia hodnotili formálnu i obsahovú stránku prác a mali neľahkú úlohu vybrať. Ako povedal predseda poroty Erik Ondrejička: „Porota sa snažila pri nezávislom posudzovaní prác vybrať práce, ktoré sa svojou úrovňou vyčleňujú spomedzi ostatných príspevkov.“

Samotnému oceňovaniu predchádzala vo štvrtok 5. októbra 2017 beseda s mladými autormi Marjou Holecyovou a Františkom Kozmonom. Obaja v súčasnosti žijú v Petržalke a vyšli ako úspešní autori z literárnych súťaží. To bol hlavný dôvod, prečo knižnica mladých autorov pozvala na besedu. Tvorba autorky sa radí do žánru fantasy. Už ako 17-ročná dokončila svoje 800-stranové fan-fiction zo sveta Harryho Pottera. Jej najnovší počin sa presunul v čase i žánri. V historickej romanci odhaľuje hriešny príbeh z obdobia Uhorska v 16. storočí. Druhý spomínaný sa venuje písaniu detektívok z prostredia hlavného mesta. Aby boli jeho príbehy čo najviac autentické, konzultoval postupy priamo s policajným vyšetrovateľom. Beseda poodhalila autorské začiatky i život spisovateľov. František Kozmon okrem iného priznal, že písaniu sa venuje na úkor spánku a voľného času. Obaja autori sú dávny priatelia. Navzájom poznajú seba i svoje knihy, no ako s humorom povedali, napísať spoločný detektívny fantasy príbeh alebo historickú detektívku zatiaľ neplánujú.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka prebehlo v piatok 6. októbra 2017. Otvorila ho a prítomných hostí privítala riaditeľka knižnice PhDr. Katarína Bergerová. Pripomenula začiatky súťaže, ktorá bola pôvodne určená žiakom základných škôl na petržalskom sídlisku. Neskôr pribudli ďalšie vekové kategórie a súťaž sa rozrástla na celoslovenskú pôsobnosť. Hoci sa niekedy vyskytli slabšie roky a boli pohnútky súťaž zrušiť, pretrvala a stále má svoje miesto medzi začínajúcimi autormi. Riaditeľka zároveň odovzdala pozdrav od starostu Ing. Vladimíra Bajana. Po zhodnotení súťaže samotnými porotcami nastala milá chvíľa vyhlasovania víťazov. Každý z ocenených získal krásne knihy i ďalšie hodnotné ceny. Po slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže dostali autori možnosť zúčastniť sa hodnotiaceho seminára. Priamo s porotcami mali príležitosť diskutovať, vypočuť si názory na ich práce, a zároveň usmernenia ako svoju tvorbu zlepšiť. Porotcovia pripomenuli, že dôležité je čítať a prísť na to, aký štýl sa človeku páči. Potom radšej napísať jednu dobrú vec ako desiatku zlých. Predseda poroty Erik Ondrejička pripomenul aj minuloročnú víťazku vo 4. kategórií – poézia Gabrielu Grznárovú, ktorá bola ocenená aj v iných literárnych súťažiach a v tomto roku jej vyšla prvá básnická zbierka.
Súťaž Petržalské súzvuky Ferka Urbánka má dlhoročnú tradíciu. Na začiatku bola realizovaná v menšej, lokálnej pôsobnosti, od roku 2006 sa organizuje v celoslovenskom rozsahu. Slávnostného vyhodnotenia súťaže sa zúčastnil aj zakladateľ PaedDr. Jozef Pavelka. Do súťaže sa tento rok prihlásili autori z rôznych častí Slovenska. Silné zastúpenie medzi prihlásenými mali mestá Stará Ľubovňa, Levoča, Svidník, Banská Bystrica, Topoľčany i Bratislava. Najmladšia autorka má 9 rokov, najstaršia 88 rokov.

Knižné ceny pre víťazov darovali vydavateľstvá Artfórum, Slovart, Ikar, Artis Omnis a spoločnosť Mediaprint Kappa Pressegrosso. Hudobné vystúpenie na podujatí bolo v podaní Barbary Čechovej s klavírnym doprovodom Mgr. art Xénie Maskalíkovej z Konzervatória Bratislava. Ukážky z víťazných literárnych prác prečítala Barbara Krajč Zamišková, prodekanka katedry bábkoherectva VŠMU v Bratislave. Za dary aj za sprievodný program všetkým menovaním Miestna knižnica Petržalke ďakuje.

Víťazné práce uverejní knižnica na svojej webovej stránke pod hlavičkou projektu Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2017. Na záver tohto ročníka a bodku za dvoma úspešnými dňami urobila riaditeľka knižnice PhDr. Katarína Bergerová, ktorá všetkých pozvala zapojiť sa o rok do 29. ročníka súťaže.

PhDr. Katarína Bergerová
riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka.

web od 2day