Rekonštrukcia bežeckého oválu v areáli ZŠ na Nobelovom námestí

Názov MK – servis, spol. s r.o.
IČO 35731231
Adresa Agátova 2, 900 45 Malinovo
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania 8420/2017/03-KP
Predmet Rekonštrukcia bežeckého oválu v areáli ZŠ na Nobelovom námestí
Celková suma 119 031,26 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 21.09.2017
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day