Projekt HÁJPARK Kultíkova

Projekt HÁJPARK Kultíkova

Popis stavby: Predmetom predkladanej dokumentácie Projekt HÁJPARK je novonavrhovaný bytový dom s pôdorysom v tvare “U“ vybavený malou polyfunkciou, so zabezpečeným parkovaním v podzemnej garáži. Jedná sa v priemere o päťpodlažný bytový dom /od 3 – 7 NP/.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Imagine Development s. r. o., Kutlíkova 13, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 11. 9. 2014
Územné rozhodnutie vydané 10234/2014/10 UKSP-La-26
dňa 28.10.2014
Žiadosť o stavebné povolenie podaná búracie povolenie na odstránenie objektu prevádzkovej budovy rozhodnutím č. 7177/2015/10 UKSP-La-17 zo dňa 9.7.2015

31.7.2015 stavebné povolenie na prípravu územia a HTU 7344/2015/10 UKSP-La71

5.10.2015 vydané stavebné povolenie na hlavné objekty 8879/2015/10 UKSP-La-104

Stavebné povolenie vydané
Kolaudačné rozhodnutie 22.10.2017 kolaudačné rozhodnutie
8916/2017/10 UKSP/La 118

web od 2day