Trojgeneračné popoludnie

Pracovníci oddelenia sociálnych vecí miestneho úradu Bratislava-Petržalka v spolupráci s kolegami z Implementačnej agentúry MPSVaR v rámci projektu prepájania generácií, ktorý začal ešte v roku 2012, pripravili športové popoludnie pre tri generácie a to deti, rodičov a seniorov. Išlo o neformálne prepojenie týchto generácií tento raz formou športových aktivít. Seniori učili hrať deti petanque, detičky seniorom zaspievali nádherné piesne, spolu si prevetrali vedomosti vo vedomostnom kvíze, ktorý bol zameraný na rozprávky a na manuálne zručnosti. Priebeh celej akcie spríjemňovali piesňami seniori z Petržalskej melódie a postupne sa k nim pridávali aj deti.

Ani jedno dieťa sa neobišlo bez malého darčeka a na záver si všetci svorne pochutili na vynikajúcich dobrotách, ktoré pripravili šikovní kuchári z Rančíka. Nálada bola taká dobrá, že sa nikomu nechcelo odísť a ešte dlho po skončení akcie zostali deti v športovom kútiku a zabávali sa ďalej.

web od 2day