Prestavba priestorov na II. NP pavilónu B1 ZŠ Prokofievova na dve triedy MŠ Prokofievova, Bratislava

Názov Techkon s.r.o.
IČO 36245267
Adresa 247/4012, 917 01 Trnava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania 9295/2017/03-KP
Predmet Prestavba priestorov na II. NP pavilónu B1 ZŠ Prokofievova na dve triedy MŠ Prokofievova, Bratislava
Celková suma 47 270,02 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 13.09.2017
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day