Máme „svoj“ Červený kríž

Od 1. novembra v Petržalke oficiálne funguje Miestny spolok Slovenského Červeného kríža pri Územnom spolku Slovenského Červeného kríža Bratislava – mesto.

„Roky pravidelne organizujeme Petržalskú kvapku krvi, poskytujeme nadštandardné sociálne služby a organizujeme zdravotnícke prednášky v našich denných centrách pre seniorov. Bolo len prirodzené, že tieto naše aktivity smerovali k tomu, aby sme založili petržalský Miestny spolok Slovenského Červeného kríža,“ povedal starosta Vladimír Bajan, ktorý sa stal čestným predsedom spolku.

Výkonnou predsedníčkou je vedúca oddelenia sociálnych vecí MÚ Alena Halčáková. Spolok má zatiaľ 20 členov, kto má záujem, môže sa prihlásiť u Aleny Halčákovej na tel.č. 02/68288855 alebo na e-maili alena.halcakova@petrzalka.sk.

Činnosť spolku bude zameraná na darcovstvo krvi, sociálnu činnosť, zdravotnú výchovu v školách a v denných centrách, na výučbu prvej pomoci a podobne.

web od 2day