Dôchodcovia zaplatia za psa menej

Osamelí dôchodcovia s príjmom do výšky životného minima a ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí vo svojom byte chovajú psa, budú mať ďalšiu úľavu na dani. Rozhodli o tom petržalskí poslanci.

Doteraz platili menej (ročne 17 eur oproti 34, ktoré musia zaplatiť ostatní majitelia) iba za psa, ktorého kohútiková výška je do 43 cm. Podľa nového Všeobecne záväzného nariadenia budú túto sumu platiť aj za väčších psov, teda takých, ktorých kohútiková výška je 43 cm a viac. Daň za takýchto psov bola doteraz aj pre osamelých dôchodcov vo výške 67 eur ročne. Poslanci zvažujú aj ďalšie zmeny v daňových povinnostiach, o tom však musia ešte rokovať poslanecké kluby. Okrem iného by chceli reagovať aj na pripravovaný nový zákon o psoch.

Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

web od 2day