Seniori – seniorom

Takéto je motto slávnostnej schôdze Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Petržalka, ktorá sa konala 8. novembra podvečer v DK Zrkadlový háj.

Schôdza bola vyvrcholením mesiaca Úcty k starším, pripomenutie si a vzdanie úcty miliónom mŕtvych, ktorí padli vo svetových vojnách a v stovkách menších konfliktov, pri príležitosti Dňa padlých v rámci Medzinárodného dňa vojnových veteránov, ktorý si pripomíname 11. novembra, tiež nazývaný ako Deň červených makov.

Schôdza sa niesla aj v znamení odovzdávania vyznamenaní aktívnym členom JDS, Ďakovných listov ľuďom, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh akcií, ktoré organizovali členovia MO JDS, a nezištne nám pomáhali pri organizovaní a zabezpečovaní podujatí.

Slávnostnú atmosféru rokovania podčiarklo vystúpenie detského folklórneho súboru Nová nádej z Kuklova a petržalského speváckeho súboru Melódia. Rokovanie prišiel pozdraviť aj starosta Vladimír Bajan. Dôchodcom sa poďakoval za ich aktivity, za množstvo zorganizovaných akcií a poprial im do ďalších dní najmä pevné zdravie.

 

web od 2day