Výsadba drevín do verejnej zelene v mč Bratislava – Petržalka

Názov APRO Záhradné centrum s.r.o.
IČO 35806184
Adresa Haburská 25, 821 01 Bratislava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania 10244/2017/03-KP
Predmet Výsadba drevín do verejnej zelene v mč Bratislava – Petržalka
Celková suma 49 882,98 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na poskytnutie služby
Predloženia ponuky 13.10.2017
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day