Ďalší príklad dobrej spolupráce

Petržalské terasy sú jedným z orieškov, ktoré sa roky snaží samospráva rozlúsknuť. Keďže ich vlastníctvo je v mnohých prípadoch veľmi komplikované, jedným z riešení, ako ich opraviť a rekonštruovať, je spolupráca viacerých majiteľov. Dobrý nápad sa podarilo realizovať a prvou takouto lastovičkou bola spolupráca s Bytovým družstvo Petržalka pri oprave terasy na Rovniankovej 2 – 4. „Keďže sa táto spolupráca osvedčila a s ´novou´ terasou sú spokojní najmä tí, ktorí po nej denne chodia, dnes pokračuje opravou terasy na na Fedinovej ulici. Mrzí ma ale, že takúto spoluprácu sa nám nedarí nadviazať aj s mestom.

Keďže je vlastníkom viacerých terás, mohlo by ich byť dnes opravených podstatne viac. Ku konkrétnej spolupráci, žiaľ, doteraz neprišlo ani napriek snahe niektorých mestských poslancov za Petržalku,“ povedal petržalský starosta Vladimír Bajan.

Pod terasou sú garáže, ktorých správcom je práve Bytové družstvo Petržalka. Ide o spoločnú terasu, jednu jej časť predstavujú strechy spomínaných garáží a druhá je v správe Mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Na spoločnej oprave sa teda finančne podieľajú súkromní vlastníci garáží, zastupovaní Bytovým družstvom Petržalka a Mestská časť Bratislava-Petržalka. Práce sa začali v septembri odstránením pôvodnej asfaltovej pochôdznej vrstvy a podkladového betónu, slúžiacemu na ochranu hydroizolácie. Po výmene dažďových vpustov spolu s odpadovým potrubím sa spravila nová hydroizolácia a ochranná betónová vrstva. Čaká nás ešte položenie pochôdznej vrstvy z cestného asfaltu a zhotovenie nového sokla na zvislej izolácii bytového domu.

 

web od 2day