Revitalizácia predzáhradiek a výsadba záhonov do verejnej zelene v mč Bratislava – Petržalka

Názov APRO Záhradné centrum s.r.o.
IČO 35806184
Adresa Haburská 25, Bratislava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania 10354/2017/03-KP
Predmet Revitalizácia predzáhradiek a výsadba záhonov do verejnej zelene v mč Bratislava – Petržalka
Celková suma 57 555,79 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 26.10. 2017
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day