Predĺženie softvérových licencií

Názov Gratex International, a.s.
IČO 3574 3468
Adresa Galvaniho ul. 17/C, 82104 Bratislava, Slovenská republika
Druh zákazky Elektronický Kontraktačný Systém – tovar, služba
Číslo obstarávania
Predmet Predĺženie softvérových licencií
Celková suma 8 427,60 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Elektronický Kontraktačný Systém
Predloženia ponuky 10.11.2017
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day