Bezpečnosť na prvom mieste

Obyvateľov v okolí Námestia republiky už určite upútali kamene, rozmiestnené v trávniku. Nejde o vandalské ničenie zelene, ani o inak nezmyslené konanie. So zreteľom na vývoj situácie potenciálneho ohrozenia teroristickými útokmi, za účelom ochrany života, zdravia a majetku občanov, ako aj so zmenou bezpečnostnej situácie v Európe, Ministerstvo vnútra SR nás upozornilo na prijatie zvýšených bezpečnostných opatrení, pri organizovaní petržalských Vianočných trhov. Na odporúčanie Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava -Petržalka, Mestská časť Bratislava-Petržalka rozmiestnila podľa pokynov kamene na spomalenie, resp. zabránenie vjazdu vozidiel medzi stánky. Zásobovacie vozidlá a osobné autá umelcov budú mať vstup na základe povolenia a len v určenom čase. Počas konania trhov je zabezpečená spolupráca SBS, MČ, štátnej aj mestskej polície.

web od 2day