Vianočný príspevok pre tých, ktorí to najviac potrebujú

Mestská časť Bratislava-Petržalka počas celého roka myslí na sociálne slabšie rodiny a občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu výpomoc. Predvianočný čas je však predsa len výnimočný. Preto im prispieva ešte čímsi navyše, aby si na sviatky prilepšili. Aj tento rok im rozdelí 14 600 eur.

Týka sa to osamelých občanov s vážnymi zdravotnými problémami, poberateľov starobného a invalidného dôchodku, ktorí majú veľmi nízky dôchodok, resp. vážne zdravotné problémy, rodín s nezaopatrenými deťmi, kde si jeden z rodičov neplní vyživovaciu povinnosť, resp. úmrtia živiteľa rodiny v priebehu tohto roka.

Vianočný príspevok bude vyplatený spolu 220 rodinám a občanom. „Možno sa to niekomu zdá, ako maličkosť, ale pre tých, ktorí musia otáčať každé euro, je príspevok 50, 60 či dokonca až 80 eur naozaj vianočným darčekom. Som rád, že im môžeme prispieť k tomu, aby boli Vianoce pre nich naozaj sviatkom,“ povedal starosta Petržalky Vladimír Bajan.

web od 2day