Obchodné centrum Bosákova

Obchodné centrum Bosákova

Popis stavby: Predložená dokumentácia rieši umiestnenie obchodného centra s doplnkovými priestormi občianskej vybavenosti. Objekt je navrhnutý ako dvojpodlažný, obdĺžnikového tvaru s miernym ustúpením hmoty juhozápadného priečelia. Vstupy pre návštevníkov sú orientované zo strany Bosákovej a Fuxovej ulice. Vjazd pre zásobovanie obchodného centra je napojením z Černyševského ul. vlastnou zásobovacou komunikáciou.

Žiadateľ o územné rozhodnutie FUXTON s.r.o.
Dvorákovo nábrežie 10, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 27.3.2015
Územné rozhodnutie vydané 11.11.2015 vydané územné rozhodnutie 4909/2015/10-UKSP/Br-26

29.11.2017 predĺžená platnosť územného rozhodnutie
7824/2017/10 UKSP/Br-26

Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day