Škôlky počas Vianoc

Počas vianočných a novoročných sviatkov, od 27. do 29. 12. a od 2. do 5. 1. 2018 budú otvorené len tieto materské školy: MŠ Lachova 31 a jej školská jedáleň v termíne od 27. do 29. 12. 2017 a MŠ Turnianska 6 a jej školská jedáleň v termíne od 2. do 5. 1. 2018. Ak v týchto škôlkach bude menej detí ako 10, tak ich zatvoria. Ostatné škôlky budú zatvorené.
 
 
 
 

web od 2day