Aj takto vyzerá cesta k priateľstvám

Krásnym spoločným programom vyvrcholil včera podvečer v DK Zrkadlový háj druhý ročník multikultúrneho projektu organizovaného s finančnou podporou Úradu vlády SR Cesty priateľstva. Počas celého roka sa stretávali deti zo slovenskej MŠ Lietavská 1, bulharskej MŠ Ch. Boteva a nemeckej materskej školy na Palisádoch.

Vznikali nové priateľstvá, deti sa na spoločných stretnutiach vždy v inej materskej škole oboznamovali s kultúrnymi tradíciami týchto troch národov a zažili mnoho pekných a veselých zážitkov s novými priateľmi, naučili sa nové piesne, tance….

Na Lietavskej sa oboznámili s tradíciou fašiangových zvykov vynášania Moreny. Bulharská materská škola pripravila Deň námorníkov. Nemecká zase priblížila deťom sviatok sv. Martina s lampiónovým sprievodom na Bratislavskom hrade.

Všetky deti sa teda opäť stretli včera, aby hosťom a rodičom predviedli krásny kultúrny program, ktorý nacvičili spolu so svojimi učiteľkami. Za svoje vystúpenia zožali zaslúžený potlesk. Po vystúpení všetkým v hľadisku premietli film, ktorý prezentoval tento projekt širokej verejnosti.

 


web od 2day